Biela mágia:duchovná cesta, ktorá tvaruje realitu.

Ľúbostná mágia

Spájanie partnerov

Kým v duši žije láska, tak je odlúčenie nemožné. Hlavné je vedieť, že tohto človeka miluješ. Ako by si ho mohol stratiť, keď pre tvoju dušu naozaj toľko znamená, keď Spomienky a Láska k nemu naďalej žijú v tebe samotnom.

Neľúbime, pokým nechápeme. Nechápeme, keď neľúbime. Viac

Veštenie

Vykladanie kariet

Boh nehrá kocky! Ak sa napríklad človek vo vnútri zmení, potom sa patrične mení celý jeho život a budúcnosť tiež. Sú to bežné zákony prírody.

Pretože zmena frekvencie vnímania nastavuje človeka na úplne novú vlnu, teda na inú „realitu“. Pokiaľ sa mení jeho vzťah k životu, jeho rovnováha medzi duchovnou a materiálnou podstatou, zodpovedajúcim spôsobom sa zmení aj jeho hlavná frekvencia vnímania, následne aj jeho budúcnosť. Viac

Meditácia

Naučte sa meditovať

Meditáciou sa rozumie stav, v ktorom človek dosiahne maximálnu koncentráciu vo vzťahu k určitému objektu alebo naopak úplné rozptýlenie pozornosti: zmenený stav vedomia, tranz. V tomto stave dochádza k zastaveniu vnímania a myšlienkových procesov a celé sústredenie potom smeruje do vnútorného duchovného sveta, na duchovnú bytosť. Viac

Ochranná mágia

Exorcizmus, ochranné amulety

Neviditeľný ľudský svet je podobný moru. Je v ňom veľmi veľa života, ale človek je taký nevedomý, že to nevidí. Mudrc sa líši od obyčajného človeka tým, že vidí to, čo nevidí obyčajný človek. A strážca znalostí sa líši od mudrca tým, že on ovláda to, čo vidí len mudrc.
- Všemocnosť, Bereke

Stále viac ľudí sa cíti slabých, bezmocných a nemotivovaných a lekári tvrdia, že je všetko v poriadku. Je to náhoda alebo prirodzený vývoj? Čo ak stojíme na križovatke, kde by sme mali rozvíjať svoju duchovnosť? Čo ak musíme zlepšiť našu ľudskosť a etiku, aby sme sa konečne vymanili zo stagnácie nášho vývoja a unikli sme útlaku démonických síl?! Viac

Zdravie

Duchovné liečenie

Každá choroba má svoju príčinu; a to na úrovni fyzickej, psychickej, duševnej, emocionálnej, energetickej, či karmickej. Aby došlo k zlepšeniu zdravia, treba pracovať na všetkých spomenutých úrovniach.

Môžete opraviť auto, keď sa nepozriete na motor? Môžete vyliečiť človeka, keď neberiete do úvahy cestu jeho duše a duchovnosti? V prípade potreby je dôležité navštívit lekára alebo psychológa. Je však dôležité poskytnúť aj iný duchovný pohľad. Dôležité je tiež prevziať zodpovednosť za svoje zdravie.

V človeku sa nachádzajú latentné sily, ktoré je možné prebudiť a začať používať vhodnou kombináciou meditácie, prenosu energie a cvičení. Viac

Životné poradenstvo

Meditačné semináre

Všetci chceme byť len jednoducho šťastní. Ale keďže sme večné duše, môžeme nájsť radosť iba vo svetle, večnosti a Bohu. Pokiaľ naša psychológia a psychoterapia nebude brať do úvahy cestu našich duší, dokáže len čiastočne chrániť ľudí pred stresom, depresiou a vnútornou nespokojnosťou.

Nemôžeme opraviť auto, ak sa nepozrieme na motor! A motorom pre naše telá, pocity a myšlienky je naša duša, ktorá je bránou k Bohu a iným dimenziám. Meditácia je technika, pomocou ktorej človek získava odstup od svojich myšlienok a ponára sa do pocitov lásky, vďačnosti a dôvery. Viac

Biela mágia úspešne & osobne

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Pavol MalenkýHudba & mágia & mystika

Internationale IT und Lebensberatung

Pavol Malenký
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar
Nemecko
Mobil: +49 (0)160 95813493
Mobil: +421 (0)902 734 483
ObscureMyEmail

Ten, kto sa spolieha na vnútorné poznanie, má pravú múdrosť! (I.M. Danilov)

© 2018-2024 Pavol Malenký I Daghan-Malenky GmbH I Internationale IT und Lebensberatung

Marion Daghan-Malenky I Magierin Damona

Investícia do vlastných vedomostí je najlepšou investíciou. Kúp si našu knihu!